ชิเชนอิตซา หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

CR : Chichen-Itza, Mexico – January 30, 2014: Pyramid of Kukulcan El Castillo in Chichen-Itza (Chichen Itza), Mexico

                        ชิเชนอิตซาในภาษาสเปน คือ (Chichén Itzá) นั้นถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวมายาในเขตวัฒนธรรมเมโสของอเมริกา ตั้งอยู่ในคาบมหาสมุทรยูกาตัง รัฐยูกาตัง ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโก ชิเชนอิตซานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองจำนวนมากมาย ที่พวกมายานั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้าผู้ทรงกระหายพระโลหิต(เลือด) โดยลักษณะทั่วไปของชิเชนอิตซา ทำให้เป็นรูปเหลี่ยมลดขั้นลงเป็นชั้น ๆ บนเนื้อที่ราว 6.4 ตารางกิโลเมตร และมีบันไดตรงกลาง โดยแยกชื่อวิหารที่ใหญ่สุดว่า วิหารแห่งนักรบ ถูกสร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 หลังจากสร้างวิหารเก่าแห่งชักโมลแล้ว ตรงกลางได้สร้างเป็นปราสาททรงเหลี่ยมทึบสูงขึ้นไป ใช้เป็นที่ประกอบพิธีสังเวยเทพเจ้าโดยการใช้เด็กสาวโยนลงไปถวายเทพเจ้าตรงที่แห่งนั้น โดยรอบ ๆ ห่างออกมานั้นจัดทำเป็นบริเวณตลาด เสมือนกันกับสถานสถิตยุติธรรมของโรมัน ซึ่งอยู่กลางเมืองสาธารณะและยังเป็นที่รวมของฝูงชนชนเผ่ามายาแห่งเม็กซิโก โดยสืบเชื้อสายมาจากคนพวกแรกที่เดินทางมาจากทวีปเอเชียและเข้ามายังทวีปอเมริกาทางช่องแคบของเบริง และได้มีการพัฒนาทางวัฒนธรรมทางด้านความเหี้ยมโหดอันป่าเถื่อนและพร้อมด้วยความมีสติปัญญาอันสูงส่งแต่ในขณะเดียวกัน พวกมายาฝึกความเสียสละทางด้านของมนุษยชาติ โดยการควักหัวใจของผู้ที่รับการบูชาและออกสังเวยเทพพระเจ้า โดยขณะเดียวกันนั้นก็มีการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ศิลปสถาปัตยกรรม ทางด้านอักษรศาสตร์ ด้านการเขียนบันทึกด้วยตัวอักษรพิเศษ มีการค้นพบค่าของเลข 0 ทางคณิตศาสตร์ แต่ที่งที่ประหลาดคือพวกเขามิได้ค้นพบประโยชน์ที่เกิดจากล้อเลื่อนศูนย์กลางของอารยธรรมของคนพวกนี้ที่อยู่ในชิเชนอิตซา ในคาบมหาสมุทรยูกาตัง ถูกค้นพบ ขุมอารยธรรมเหล่านี้แล้วคนที่นำออกมาเผยแพร่คือ นายทอมป์สัน ชาวอเมริกัน ผู้ที่ใช้ชีวิตในซอกซอนการท่องเที่ยวไปในหมู่พวกมายาด้วยความสนใจจะศึกษาสิ่งลี้ลับต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่าพวกมายาอาจจะเป็นต้นตำรับของพวกบูชาความสงบที่มีความต้องการศาสนารุนแรง การนองเลือด หลังจากที่เคยแพ้พวกชนเผ่าตอลเต็ก ที่อยู่ตอนกลางของเม็กซิโก และในท้ายที่สุด พวกมายานั้นก็ตกอยู่ใต้อำนาจของผู้ที่มีความนิยมความรุนแรงที่เหนือกว่า ในเมื่อผู้ชนะที่กระหายเลือด โลภที่จะได้ครอบครองทองและทรัพย์สมบัติของพวกมายาอย่างมากมายและเต็มที่ ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ชิเชนอิตซาได้ถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

                        ชีเชนอิตซา เป็นภาษามายา คือ ต้นทางแห่งความสุขสบายของประชาชน ชีเชนอิตซานั้นตั้งอยู่ในรัฐยูกาตัง ของประเทศเม็กซิโก ภายในของชีเชนอิตซามีโบราณสถานสำคัญมากมาย เช่น วิหารนักรบ วิหารนักบวช หอคอยสังเกตการณ์เอลการากอล และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่สิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดคือ “พีระมิดเอลกัสตีโย” วัดของชนเผ่ามายาที่มีลักษณะเป็นพีระมิดยอดตัด มีบันไดทั้งหมด 4 ด้าน ด้านละ 91 ขั้น และเมื่อนับรวมกับฐานนั้นจะได้ทั้งหมด 365 ขั้น หรือเท่ากับจำนวนวันใน 1 ปี ตามปฏิทินของชาวมายา โดยตรงกลางบนยอดพีระมิดจะใช้เป็นที่ประกอบพิธีสังเวยเทพเจ้า ซึ่งมีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมทึบสูงขึ้นไป แต่ความน่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของพีระมิดก็คือ ตัวของพีระมิดจะหันหน้าไปยังตำแหน่งที่เกิดปรากฎการณ์วิษุวัต หรือปรากฏการณ์ที่โลกมีเวลากลางวันยาวนานเท่ากับเวลากลางคืน ซึ่งจะเกิดในเดือนมีนาคมและกันยายน โดยแสงอาทิตย์จะส่องผ่านบันไดด้านทิศเหนือเป็นเงาพาดตัวพีระมิด ดูสวยงาม